วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2559

เรื่อง ปิดซ่อมระบบไฟฟ้าสระว่ายน้ำ

เรียน ท่านสมาชิก
เรื่อง ซ่อมระบบไฟฟ้าสระว่ายน้ำ
ตามที่ได้แจ้งการปิดสระว่ายน้ำไป 2 วัน เจ้าหน้าที่ LH. ยังทำการซ่อมระบบไฟฟ้าใต้น้ำยังไม่เสร็จเรียบร้อย
1. ต้องล้างสระว่ายน้ำ 
2. ต้องใช้เวลาในการปล่อยน้ำเข้าสระ
จึงต้องขอปิดสระว่ายน้ำออกไปอีก จนกว่าจะแล้วเสร็จ และจะแจ้งให้กับท่านสมาชิกทราบอีกครั้ง

จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

นิติบุคคลฯ
26 มิ.ย. 2559
เว็บ: www.inizio.in.th
อีเมล์: admin@inizio.in.th
โทร: 02-453-9643

Twitter @iniziorama2