วันเสาร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2560

ขอเชิญประชุมใหญ่ สามัญสมาชิกนิติบุคคลฯ ครั้งที่ 1/2560

ขอเชิญประชุมใหญ่ สามัญสมาชิกนิติบุคคลฯ 
ครั้งที่ 1/2560 
วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
เวลา 08.30 - 12.00 น.
ณ บริเวณสวนสาธารณะของหมู่บ้านฯ 

ติดต่อสอบถาม 
โทร. 024539643, 020245729
Line id: @inizo 

Twitter @iniziorama2